Đăng nhập   |     Đăng ký
Đăng lúc: 27/11 04:56 PM - Bắc Ninh » Đã xem: 546. Mã Tin: 1399107
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: RV 1399107 gửi 8336 (giá 3000đ/SMS)

Atlantic từ Sơn- Ngữ pháp Tiếng Hàn giao tiếp

Atlantic từ Sơn- Ngữ pháp Tiếng Hàn giao tiếp

Ngữ pháp 은데/는데/ㄴ데 Nhưng, mà, và, , vì , ....
Cấu tạo:
Dùng-는데sau các động·từ hành·động và sau 있다, 없다, -았/었/였, -겠
Ví-dụ:
하다 (làm) —-> 하는데
있다 (có) —-> 있는데
없다 (không có) —-> 없는데
먹다 (ăn) —-> 먹는데
V/A-았 —-> V/A-았는데
V/A-겠 —-> V/A-겠는데
Đặc·biệt: 알다 (biết) → 아는데, 팔다 (bán) → 파는데
2. Dùng -은데 sau các tính·từ (động·từ mô·tả) có 받침 khác ㄹ
Ví·dụ: 작다 (nhỏ) —-> 작은데
3. Dùng -ㄴ데 sau các tính·từ không có 받침, hoặc có 받침 là ㄹ (lúc này ㄹ bị lược bỏ), và sau 이다, 아니다.
Ví·dụ:
예쁘다 (đẹp) —-> 예쁜데
멀다 (xa) —–> 먼데 (quá·khứ 멀었는데)
이다 (là) —-> 인데
아니다 (không là) —-> 아닌데
Ý·nghĩa:
Giải·thích bối·cảnh, tình·huống trước khi đưa ra lời đề·nghị, yêu·cầu, hay câu hỏi
Ví·dụ:
내일 일요일인데, 뭐 할 거예요? = Mai là ngày chủ·nhật, bạn sẽ làm gì?
2. Giải·thích hoàn·cảnh trước khi việc gì đó xảy ra
Ví·dụ:
어제 자고 있었는데, 한국에서 전화가 왔어요. = Hôm qua tôi đang ngủthìcó cuộc điện·thoại từ Hàn·Quốc gọi tới.
3. Đưa ra tình·huống tương·phản với tình·huống trước đó (dịch nghĩa: “nhưng”)
Ví·dụ:
아직 9시인데 벌써 졸려요. = Mới 9 giờ nhưng tôi đã buồn ngủ rồi.
Phần tiếp sau -는데 có·thể bỏ qua nếu như có·thể ngầm hiểu ý·nghĩa dễ·dàng
Ví·dụ:
준비 많이 했는데(요)… = Tôi đã chuẩn·bị rất kĩ (nhiều), nhưng…
4. Biểu·thị sự ngạc·nhiên hay cảm·thán
Ví·dụ:
멋있는데(요)! = Ôi, đẹp trai quá!
5. Đặt câu hỏi (mong đợi lời giải·thích về một tình·huống hay hành·vi)
Ví·dụ:
지금 어디에 있는데(요)? = Vậy bây giờ mày đang ở đâu?
6. Mong đợi câu trả lời hay hồi đáp
Ví·dụ:
지금(요)? 지금 바쁜데(요). = Bây giờ sao? Giờ tao đang bận mà, vậy….
Câu mẫu:
내일 친구 생일인데, 선물을 아직 못 샀어요. = Ngày mai là sinh·nhật bạn tôi, nhưng tôi vẫn chưa mua được quà.
2. 이거 일본에서 샀는데, 선물이에요. = Cái này mình mua ở Nhật·Bản, quà cho bạn đó.
3. 오늘 뉴스에서 봤는데, 그거 진짜예요? Hôm nay tôi thấy nó trong chương·trình tin·tức, nó có thật không vậy?
4. 이거 좋은데요! = Cái này tốt ghê!
5. 어? 여기 있었는데. = Hử? Nó đã ở đây mà.
6. 영화 재미있는데, 무서웠어요. = Phim hay nhưng kinh dị đáng sợ.
7. 영화 봤는데, 무서왔어요. = Tôi đã xem một bộ phim, phim (rất) kinh dị.
8. 저 지금 학생인데, 일도 하고 있어요. = Bây giờ tôi là học·sinh, nhưng tôi cũng vẫn làm việc.

ƯU ĐÃI TẶNG 50% HỌC PHÍ

Điện thoại : 02413.745.724 - 02413.745.725 - 02413.745.726.
Hotline : 0973.825.167
🏫 Địa chỉ:Lô Số 24 Lý Thánh Tông –Đồng Nguyên –Từ Sơn 
💌 Mọi thắc mắc vui lòng: INBOX hoặc COMMENT để lại SĐT để được tư vấn

Các tin cùng danh mục
ĐTHT:
app rao vat
appshop.vn