Đăng nhập   |     Đăng ký

ĐIỀU KHOẢN

 • Quy định đăng tin:
  • Mọi khách hàng đều có thể đăng tin trên netraovat.vn.
  • Việc đăng tin trên netraovat.vn là hoàn toàn miễn phí.
  • Khách hàng khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về tính xác thực và mọi tranh chấp xảy ra liên quan đến tin của mình đăng trên netraovat.vn
  • Khách hàng đăng tin phải đúng chuyên mục và một tin đăng có thể hiển thị tối ra trên 3 chuyên mục liên quan.
  • Bản quyền về tin đăng thuộc chính khách hàng đăng tin, khách hàng đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung tin đăng.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng tin, mang tính bêu xấu, quấy rối.
 • Các tin sẽ bị từ chối nếu vi phạm một trong các quy định sau:
  • Tin đăng gây rối trật tự, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
  • Tin đăng sai chuyên mục.
  • Tiêu đề tin vượt quá 50 ký tự (tính cả khoảng trống) và viết hoa toàn bộ.
  • Tin viết bằng tiếng nước ngoài (trừ tên riêng), không dấu, viết hoa, sai lỗi chính tả.
  • Tin đăng giống nhau nhiều lần.
  • Tin đăng thiếu thông tin liên lạc(địa chỉ, số điện thoại, người liên lạc) hoặc đưa thông tin liên lạc không đúng.
 • Hình thức đăng tin: Khách hàng có thể đăng tin thông qua các hình thức sau:
  • Đăng tin trực tiếp trên website netraovat.vn.
  • Đăng tin qua tin nhắn.
 • Quyền hạn của netraovat.vn
  • Netraovat.vn sẽ toàn quyền loại bỏ tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin đăng rao vặt vi phạm quy chế đăng tin.
  • Các tin đăng không phù hợp sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
  • Netraovat.vn có quyền quyết định về việc lưu giữ hay xóa bỏ tin đã đăng trên website mà không cần báo trước.
  • Netraovat.vn không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.
  • Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý và cũng không cần báo trước.
 • Thông tin liên hệ:
  • YM: netraovatvn
  • Skype: netraovatvn
  • Mail: netraovat.vn@gmail.com
ĐTHT:
Skype
Yahoo
app rao vat
appshop.vn