Đăng nhập   |     Đăng ký
Đăng lúc: 16/10 01:14 PM - Bắc Ninh » Đã xem: 366. Mã Tin: 1387833
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: RV 1387833 gửi 8336 (giá 3000đ/SMS)

Học Tiếng Hàn vui-vui-vui-Atlantic Từ Sơn

Người đăng: lam

Học Tiếng Hàn vui-vui-vui-Atlantic Từ Sơn

I.1 Trợ từ chủ ngữ: -이/-가 và -은/는
a. Trợ từ chủ ngữ: -이/-가
Được gắn sau danh từ, đại từ để chỉ danh từ đại từ đó là chủ ngữ trong câu. '-이' được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối, `-가' được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối.
가방이 있어요. 모자가 있어요.
Trợ từ -이/-가 thường được dùng với các chủ ngữ ở ngôi số 2.
b. Trợ từ chủ ngữ: -은/는
Trợ từ chủ ngữ `-이/가' được dùng để chỉ rõ chủ ngữ trong câu, `은/는' được dùng chỉ chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, hoặc so sánh với một chủ thể khác.. '-는' được gắn sau những đại từ, danh từ không có patchim ở âm cuối, `-은' được gắn sau những đại từ, danh từ có patchim ở âm cuối.
이것이 연필이에요. 이것은 연필이에요.
한국말이 재미있어요. 한국말은 재미있어요.
Trợ từ -은/는thường được dùng với các chủ ngữ ở ngôi thứ nhất, như tôi, ta, chúng tôi, chúng ta.
I.2 Trợ từ tân ngữ '-을/를'
Trợ từ tân ngữ '-을/를' được gắn vào sau danh từ để chỉ danh từ đó là tân ngữ trực tiếp của một ngoại động từ trong câu.'-를' được gắn sau danh từ không có patchim và '을' được gắn sau danh từ có patchim.Các tin cùng danh mục
ĐTHT:
app rao vat
appshop.vn