Đăng nhập   |     Đăng ký
Đăng lúc: 21/01 07:23 PM - Bắc Ninh » Đã xem: 2939. Mã Tin: 1418013
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: RV 1418013 gửi 8336 (giá 3000đ/SMS)

Cách sử dụng Unless và If not

Người đăng:
E-mail:


Unless và If not – Unless có nghĩa giống như if not (Nếu không) nhưng chỉ có thể sử dụng thay thế cho if not trong một số trường hợp nhất định.
1. Chúng ta sử dụng cả if not và unless + thì hiện tại khi đề cập đến tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (câu điều kiện loại 1).
Ví dụ:
You will not gain high score in IELTS exam if you do not learn English every day.
= You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.
2. Tuy nhiên, chúng ta không sử dụng unless trong câu hỏi.
Ví dụ:
Được dùng: What will you do if you do not pass this final exam?
Không được dùng: What will you do unless you pass this final exam?
3. Không sử dụng unless cùng với would khi nói về tình huống không có thực ở hiện tại (câu điều kiện loại 2).
Ví dụ:
Được dùng: If it were/was not raining, I would not stay at home.
Không được dùng: Unless it was raining, I would not stay at home.
4. Không sử dụng unless cùng với would have khi nói về tình huống không có thực trong quá khứ (câu điều kiện loại 3).
Ví dụ:
Được dùng: If I had not lost my passport, I would have joined the conference in London last week.
Không được dùng: Unless I had lost my passport, I would have joined the conference in London last week.
5. Phải sử dụng unless, không sử dụng if not trong trường hợp chúng ta đề xuất một ý kiến sau khi đã suy nghĩ lại (an idea as an afterthought).
Ví dụ:
I will not go to the pub tonight – unless you want to go.

  1. Chi tiết liên hệ: Trung tâm ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn
    Địa chỉ: số 24 lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
    SĐT: 02413.745.724 – 02413.745.725 – 02413.745.726
    Hotline: 0973.825.167
    Website: http://avn.edu.vn/

ĐTHT:
app rao vat
appshop.vn