Đăng nhập   |     Đăng ký
Đăng lúc: 14/04 10:27 AM - TP.HCM » Đã xem: 262. Mã Tin: 1350626
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: RV 1350626 gửi 8336 (giá 3000đ/SMS)

Vật Liệu Nhựa

Công Ty VNPPP là trang web thương mại điện tử lớn nhất

Chúng tôi có tất cả các mặt hàng đáp ứng nhu cầu đi lại và sử dụng của quý khách như:

- Linh kiện sắt thép

- Phụ kiện điện thoại

- Thời trang

- Vật liệu da

- Máy tính

- Đồ điện tử

- Linh kiện điện tử

- Điện thoại

- Vải dệt may

- Vật liệu nhựa

- Đồ dùng ô tô

- Phụ tùng xe máy ô tô

- Đồ điện gia dụng

Bạn có thể mua hơn 1 triệu mặt hàng giá gốc từ nhà máy - Thanh toán khi nhận hàng tại nhà.Hàng không đúng chủng loại mẫu mã bạn từ chối nhận hàng.

https://lh3.googleusercontent.com/KCGCSVnbcfNX8buC4jfc04vwAfhPD22_d4aVWZHfS4le-x8j3FAQEfnz2SMlN8FSA1dFwARyFSlLxMud_UJMZZkD_frMrqwTtkm69CpYABF4AqroR_s0rIPgoqeaqvha9-_MdNmTsWY31fF-URR0hjFYB2uY1H-ItocSVY6HqNwXPY7jrF_cPHu1A1Fx4or9w6f3ifeicNG8oAw-aABthfTS9ZESL51tJ0BPYApc0-8uIt8coGBQhVloQNII9UQgwe45xu6EL0MdPnYXOQTz6cy2tlNqxU9IgWCPjZNCmJHv-rVVTkiof8gvEpa5JEREDRL-g787uP-vMHTaYy0g5PgGpVLt3XrbcD8acjmO7sFKaRb_EGAMMp3X5MgyMsiwwJ9Jv43Arl_we2m3q5wPI9Hi9fJxnZ9LP8E-72ORP7EBq1c6Bg7zYdlZrHhW_z65la0ZLxW0dMXFPpb6IZxs-PRaKvIQlycz5ON4ChvZ1B8920JdkpMC1YJoWTFx5aoyvOWTXdiiR4Ymsto3SLXuRAX5EAo667oGBIViiEsjCgqkYaB3p6skE8YcAD8g9IhMVsk=w440-h355-no https://lh3.googleusercontent.com/HTvYZZ5m1iWnNkHwP-Y6onjwZBIFkECzkzYaipRd3TZqSk6vSUSiGhiy2il4nxcQCiT3lrWAqEwCbeoqi_mE_PrnvF_JH7dkJlTqG8QnyuMtbv0Ehnzbf9vZb1y1fJk_IXy8pO4xKuHyDB0oDTXYtUu6gWjRfqlaA1H1qOTYTTtD97Xsux1cDX3_0qUXB-g7j1UAbrzLTGiZuZjUgyJSwYXpRCgwAAKVwg-ov4O99QUeRU_QnheQm7VZzjsHnaTvexQWibtKSWWYT3382ZpH0o657qG26jrx8gtfot4_WeIFzOvIDzA6Ydp7yzc3DVIK7EH5OkGPnCGqUQ1vSjPoheVui1ocgueS-V_O3OCVsTWo9iwsgG7s2QaDnLq9aU2uMsjSCqiPE9c5xrmormYQrjxyDyxchpFCrMIjSOAUkSROIR2HI49NwrsiUnpWWC9fV91HbUABp4w4heSAtW7s7d5nHu8-vDQT5vBrAcPdu7NiuVNj7jQcnUGk32Y-DX1j37IaUXaJb36W1Whr9QEITIxFOc1bwymL5tCl_dZ30bO-dctQyUjKkYvZCrHHWjH6ftU=w400-h355-no

https://lh3.googleusercontent.com/jMGoLWr0LJha0RoRwSGhQR8TxkXM9DnzwsrJVTK13r73L9sAKv9ddNybzrXBR0yw05QhHQhm8C_hGRH6tYeLGafEn6FiEb99HP5SbRcb4HWt-tVoxCrOUrX5nxB-rL222FnOPLEJSnQYb1QbTtjJTmbOnr8vAPjL-_bQvGdUDl1R2gGHNbmqmK3wYpMYtF6kJ78U4Kvser-AvhtHIe2HIYf0aIsk5kSxbmc-4aQjTbBvMvtF8ngNeqW8jRE89yXaYX0tGs1uKb1Usp9cgIfw4KEmTjqJb6zSfH3PNRjYSZOncDkcVzTC716AgIc0u7F61XigQza5pZliDNNCitkjGuuy4TOaaHfh1WLkH7iL6qdAUqOeuPAwv5WxcxGtSsQ3A2sc5uMsXrlsKOvIKUcSG6tnzYNpMRMoGyQ_DnSNAFLOyOtJRCWhwBWE2rPOl6PotrITMX_tqhpmSDqoU1JKa0IyKqIXgbBcyCVc3MerwCMadOZg162zE38yaB1q5XM02mpsXhHtRPCROb3m7fzIyxGm2rD6YyoE3pnO9bmVgCX3lRwjleTDHHDq7VNZltb5wnA=w400-h355-no https://lh3.googleusercontent.com/Cvjj9_i1u0MtxWJrQL3hKGiTgLsbduneuYKM2sPc9QO-F8e-q9vZ0UCQT-xPYPfoYKyda8D3nPYf_LF1WLog4T-TUU6wNO0Amo-i5Lbu55gBqPStbeMOQS0hqXDIlTkJwPqSHAyRmoBnn2cZIi_EaTZdwivwDVhClcRFK_US90LUZU_A6xRsnUz0piUitc8fa6zfRmP-gQjqWKViWlSPH4woXtSyibxBNgGyMdiIOxmlyshVYQLW7ZFNbKLp1WmfsbqiuGMkB6Vp5Nmh99TaI2yHo_gsT9E91wlGWM6vXBdurRlusmIb3edDa0OTOGDKhfY-At_M4RPql6y-VArNpMJAxvBxMoaIFiEq26_olJL6uRoZ5ZZmLWm2615z-5-FYS7-MWOUs-MMfjjTw9PUngO3neW-ai7KkiqsBshBMZhxAq2PvUuYuKBV15RPl9rDmK1tQRw7fLTVFN58w8A6NaKNZEvJkCAdhX6DOWjRIsRjEI4u9dqqb_zDTyeteoU74abWLY6_iD9RPkbJvJ_Qqmyb_7hawHKlSkMwibsBQ--o7KAK8PLt-fdoaw50u958xAk=w400-h355-no

 

Hotline: 09.14.83.44.27 - website: http://vnppp.com/

- Tiền khách hàng thanh toán được đảm bảo bởi ngân hàng Nam Á, chi nhánh Thị Nghè tp HCM sđt:08.38408757, giám đốc chi nhánh Võ Quang Minh. 

 

https://lh3.googleusercontent.com/iNWpQF1uifukeTR4ryHHTA-GbNCYy9-ymUr9WK1wo-ghcgDHIuoknWTfB4WfjLGg7r2k_cUHT79robxmvuSACeJcDvqSIpgJI-eVaYTkmf-O4Q-1A7i7X5m7w0R0ZInKtBf8LSnVmLW_GGD1fIBCnrIJxvLnT_IZkpi3odOPgmH7-RhatzaSAvhFHkmUohnWoFtUTu3bdZ24QNaoX3Nff5owypThlUsQH4vzuIyIqCkKmPiesY2WipInCHYYU44m4cSVbtlq9v-uKCnEJbtcxEEpWhJp5Y7NYeGQXL03jEA6ON32M7vdYDqwABxgpgcHh417TzPDu4a9QQf8ENHEcIbsQWMDIeY0QjuQHEezST7TDvU9-KqCk_9jYxg4aaHdlFNx0Vki6C2qGmRAkGaKFZsOPrzHcXy5SMu0Nu8y3bTfalsIYw4nEm_aLMVZKfJjDL4t9geoUbHCSlaVAag-wQO7hRuXGLMg5lLI96x750770WHXIMn5sxUri6UwBu2sakNUJB37n6LaneRGmF3RNp30bZLSWYOzQzNtSNfa3We1tib0Znya5l1HaGXicc8-IJM=w400-h355-no https://lh3.googleusercontent.com/nX3waZLJXm1RsUjSvyMT5tu0JGdg0qRR3Vt4EkgfHPOJfs0YLgl1AUG3E3D1ldD6dd4riOpb9jAF7bXzP_3oXkThy0Um3d332JkOj-JqpqOn3jJ6CYcjdb7YnoCwmN2YtsVCyZlXldshmlkPwGNIc3Uxc7p97SNsFnKpRe-zQfFUcTZz6SX9NNRedCgZd9h-zmsHfMSkTqHJcunjXaxaxS_rRzsCx9-9xP9ziFR2St5n1Xe7B8UjJ-rbUPed_aJcFBacmb--CPhJADJUr4sOwyGBBkFk5dl0H783ilZrANOjdJ9cPTHGwNeOC-TTZCt8z3b3j45BsjfCJHnPbMOPyRQsh2y-2rBAhvH6n-LvXRNPiIkQrUMitn-pIgfN2DGJL-EabeX5zQaTlZI5mx6A2tj4IkqQYXzlSdNE3-5hp0ftyHaaJ_ZFs9Uk8YRowFxocPHMdwkDTe024rFHwjBFhM8YtIUnxYP0o6SR11kbILxAGHbPOa2FTUF5xvg0Bp4ybPS5mqEvd-NwtxnoDOvGOuAbcHVZlWyFg65evypoC-d0VPQ2g5UQCWwjqshwkGav53Q=w400-h354-no


- Sau khi giao dịch thành công, quý khách nhận được hàng, ngân hàng Nam Á mới chuyển tiền đến công ty chúng tôi. 
- Một số mặt hàng chưa bao gồm cước vận chuyển và thuế nhập khẩu. 
- Thuế nhập khẩu được tính theo tổng cục Hải Quan Việt Nam. 
- Cước vận chuyển được tính theo giá vận chuyển rẻ nhất của công ty vận chuyển nội địa. 
- Đối với khách hàng lấy số lượng lớn, giá hàng hóa còn có thể rẻ hơn giá niêm yết. 
- Giá rẻ nhất, trực tiếp từ xưởng sản xuất, website chúng tôi không thu lợi nhuận từ sản phẩm. 
- Khách hàng vui lòng liên hệ / Chat với chúng tôi để việc đặt hàng được chính xác nhất. 
- Trình tự giao dịch: Hỏi giá - Gửi mẫu - Cần thiết mời khách đến nhà máy tham quan 
- Ký hợp đồng ( Hợp đồng giao cho ngân hàng Nam Á ) Thanh toán cho Nam Á giữ tiền hàng - Giao hàng theo mẫu - Nhận hàng

* Xin Chân thành Cảm Ơn Quý Khách và Các Đại Lý Xe Máy, Đại Lý Phân Phối Đã ủng Hộ Công Ty VNPPP Trong Thời Gian Qua

Các tin cùng danh mục
ĐTHT:
app rao vat
appshop.vn