Đăng nhập   |     Đăng ký
Đăng lúc: 28/01 03:12 PM - Toàn Quốc » Đã xem: 486. Mã Tin: 1336861
Để đăng tin lên mục tin VIP soạn: RV 1336861 gửi 8336 (giá 3000đ/SMS)

Dạy lập trình màn hình cảm ứng HMI

Người đăng: nguyễn thành sang
E-mail:

day lap trinh man hinh cam ung hmi


Man hinh cam ung hmi la tu viet tat cua tu Human-Machine-Interface duoc ung dung nhieu trong cong nghiep. Co rat nhieu loai hmi khac nhau voi cac chuc nang khac nhau, cac thong so cai dat, du lieu cai dat, va cach lap trinh khac nhau. 

HMI duoc xem nhu mot giao dien giup con nguoi va may moc giao tiep duoc voi nhau, nen muon dieu khien va nam bat duoc cac nguyen ly hoat dong cua hmi do hoi nguoi lap trinh cho hmi phai su dung thanh thao cac phan mem lap trinh va hieu ro duoc cac thong so hien thi tren man hinh de dieu khien duoc chinh xac.

Trung tam day nghe dien cong nghiep Binh Duong mo lop day lap trinh man hinh cam ung hmi nham cung cap cac kien thuc tu co ban den phuc tap ve man hinh hmi, giup cac hoc vien nam vung nhung yeu to quan trong trong viec lap trinh hmi va huong dan lap trinh hmi thanh thao

Khi hoc tai trung tam cac hoc vien se duoc cung cap tai lieu hoc mien phi va duoc thuc hanh tren cac thiet bị hien dai. Khong nhung the, khi tham gia lop hoc cac hoc vien con duoc chia se nhung kinh nghiem thuc te trong qua trinh lap trinh hmi va duoc ho tro huong dan lap trinh hmi lau dai.

Phuong phap day tai trung tam la cam tay chi viec, san sang hoan tra 100% hoc phi neu hoc vien sau khi hoan thanh khoa hoc ma khong thuc hanh thuc tien trong viec lap trinh hmi duoc.

Muc tieu cua khoa hoc lap trinh man hinh cam ung hmi:


  • Giup cac hoc vien nam duoc cac ham, cac kieu xu ly so lieu hien thi khi lap trinh hmi.
  • Su dung thanh thao cac phan mem lap trinh hmi, ve do thi.
  • Lap trinh va xu ly tot cac canh bao, cac su co, va cong thuc.
  • Lap va thuc thi Project thanh thao.Ly do ban nen chon hoc lap trinh man hinh cam ung hmi tai trung tam day nghe dien cong nghiep Binh Duong chung toi:

۞ Chat luong dang day vuot troi voi trang thiet bi hien dai, da dang, co mo hinh tham khao.
۞ Doi ngu giang vien co kinh nghiem lau nam trong nganh.
۞ Voi phuong phap “cam tay chi viec” giup cac hoc vien tu tin trong viec thuc hanh lap trinh hmi trong thuc te.
۞ San sang hoan tra 100% hoc phi neu sau khoa hoc ma hoc vien khong co tay nghe.
۞ Tai lieu va dung cu thuc thanh duoc cap mien phi.


Ngoai lop lap trinh man hinh cam ung hmi, Trung tam con mo them cac lop khac nhu:

♣ day lap trinh plc

♣ day lap trinh sacada 
♣ 
day cai dat bien tan
♣ 
day thiet ke tu dien. 
♣ 
day thiet ke mach dien cong nghiep
♣ 
day dieu khien dong co servo
♣ 
day chuyen de ve mang truyen thong cong nghiep... 

Mọi nhu cau hoc lap trinh man hinh cam ung hmi xin lien he

Len he: TRUNG TAM DAY NGHE DIEN CONG NGHIEP BINH DUONG
Dia chi: 599 Huynh Van Luy, Thu Dau Mot, Tinh Binh Dương
Email:daynghedienbinhduong@gmail.com
Hotline: 0909.199.102

NGUON: 
http://thinhtamphat.com/day-lap-trin...i-n186487.html

<><><> hoc lap trinh plc siemens s7 1200 o dau tot? <><><> 
**********************************************

Các tin cùng danh mục
ĐTHT:
app rao vat
appshop.vn